Intervisie

Bij intervisie werken we in kleine groepen van gemiddeld vijf á zes mensen onder begeleiding. Het kenmerk van intervisie is dat iedere deelnemer een eigen case inbrengt en dat de anderen hierop reflecteren. Het accent bij intervisie ligt dus niet op oplossingen maar op probleem- of vraagverheldering. In de praktijk geeft dat ook gelijk de richting waar de oplossing te vinden is. Een goede bespreking van een case duur ongeveer een uur. We plannen bijeenkomsten van 2 uur, dus per keer komen 2 personen aan bod.

Met intervisie wordt je eigen beeld verbreed en verrijkt door anderen. Intervisie werkt goed bij vakinhoudelijke vragen, bij carrière vragen en bij persoonlijke vraagstukken.

Intervisie kan ook online.

Bel of mail me voor een kennismaking: gdm@synedrion.nl, +31 6 5310 2418.